ΠΑΝ.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO 3ος ΑΓΩΝΑΣ – ΚΥΠΕΛΛΟ ENDURO ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ 1ος ΑΓΩΝΑΣ

 


ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΣΕΧ Π.Π.

ΩΡΑΡΙΟ ΣΕΧ Β.Ε.

ΩΡΑΡΙΟ ΣΕΧ Β.Ε. κατ. CO


ST 1 CROSS TEST 1 Π.Π.
ST 2 ENDURO TEST 1 Π.Π.
ST 3 CROSS TEST 2 Π.Π.

ST 1 CROSS TEST 1 B.E.
ST 2 ENDURO TEST 1 B.E.

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ GP
ΚΑΤΑΤΑΞΗ Ε1
ΚΑΤΑΤΑΞΗ Ε2
ΚΑΤΑΤΑΞΗ Ε3
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕS
ΚΑΤΑΤΑΞΗ C1
ΚΑΤΑΤΑΞΗ C2
ΚΑΤΑΤΑΞΗ C3
ΚΑΤΑΤΑΞΗ CE
ΚΑΤΑΤΑΞΗ CS
ΚΑΤΑΤΑΞΗ CV
ΚΑΤΑΤΑΞΗ CO
ΚΑΤΑΤΑΞΗ CJ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ C1-C2-C3

`